- aranžmány z rôznych prírodných materiálov podľa želania
   - každý kus je originálom
   - ceny podľa množstva použitého materiálu dohodou
   - možnosť ukážok aranžovania ( prednášky a prezentácie)

Zámocká 16, 900 90 Dubová
Tel.: 033-642 9447
Mobil.: 0908 761301